ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಎರಡೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ. ಆದ್ರೆ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿದೇಶೀ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಎರಡೂ ವಿಷ ,ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಬದ್ಲು ಸಿರ್ಲಾಕ್, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬದ್ಲು ಬೇರೆ ರೇಫೈನ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಅದರ ಸುತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತು ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಾ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಅವ ಮೂಡ, ಅಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿರೋಧಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ನಿಂದಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸಿ ಸುಮಾರು ದೇಶದ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವಿಷವನ್ನೇ ಉಣಿಸಿದರು.ಇನ್ನಾದರೂ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿತರೆ ಒಳಿತು – ಡಾ. ಬಿ. ಎಂ. ಹೆಗ್ಡೆ

Published by madhukaramgowda

Teacher and Entrepreneur at Jain Deemed-to-be University

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s